Author Archives: administrator

Konsultacje środowiskowe w ramach projektu PO WER Aktywni niepełnosprawni narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje,
że trwają zapisy na konsultacje środowiskowe instrumentu w zakresie rehabilitacji społecznej
osób z niepełnosprawnością pn. „Wsparcie oprócz opieki – poszerzone wsparcie
wytchnieniowe”.
To jedno z działań prowadzonych w ramach projektu PO WER pn. „Aktywni
niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, który jest
realizowany od 1 października 2020 r. przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskim
Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundacją im. Królowej
Polski św. Jadwigi.
Celem projektu jest m.in. przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia
do systemu prawnego modyfikacji istniejących i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji
społecznej osób z niepełnosprawnością zapewniających im możliwie samodzielne
funkcjonowanie w społeczeństwie.
Konsultacje środowiskowe ww. instrumentów są skierowane m.in. do osób z otoczenia
osób z niepełnosprawnością, osób zawodowo związanych z problematyką niepełnosprawności,
w tym przedstawicieli instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, które już
realizowały opiekę wytchnieniową.
W związku z tym zapraszamy przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie
do udziału w ww. spotkaniach.
Terminy konsultacji instrumentu pn. „Wsparcie oprócz opieki – poszerzone wsparcie
wytchnieniowe” oraz link do formularzy zgłoszeniowych:
„Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

III NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO

III NABÓR UCZESTNIKÓW

do

PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO
dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że w okresie od października
do listopada 2021r. planowana jest realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie.

Pomoc udzielana będzie bezpłatnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu,
przy ul. 1 Maja 4, w godzinach popołudniowych.
Rekrutacja do Programu prowadzona jest od 16.09.2021 r. do 30.09.2021 r.

ADRESACI PROGRAMU:

Program adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec partnera/ki,
współmałżonka/i lub innego członka rodziny. Osoby chętne do udziału w Programie muszą być
zdrowe psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.
Do Programu kwalifikowane są:
· osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec
których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
w programie korekcyjno – edukacyjnym;
· osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia
od alkoholu lub narkotyków;
· osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane
przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Więcej o programie można przeczytać na stronie www.pcprtarnobrzeg.pl w zakładce Pomoc
Społeczna – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Program Korekcyjno-Edukacyjny.

Z A P I S Y

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00
osobiście w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, pok. 27
lub telefonicznie, tel. 15/ 822 13 40

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnobrzeskim na lata 2021-2027.

Szanowni  Państwo

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety powstałej na potrzeby tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnobrzeskim na lata 2021-2027. Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, które pomoże w wypracowaniu odpowiednich działań mających na celu poprawę jakości świadczonych usług z zakresu pomocy społecznej.

Ankieta jest w pełni anonimowa.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu tel. (15) 822 13 40

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027- online

II NABÓR UCZESTNIKÓW do PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO

II NABÓR UCZESTNIKÓW

do

PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO
dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że w okresie od września
do listopada 2021r. planowana jest realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie.

Pomoc udzielana będzie bezpłatnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu,
przy ul. 1 Maja 4, w godzinach popołudniowych.
Rekrutacja do Programu prowadzona jest od 20.07.2021 r. do 15.09.2021 r.

ADRESACI PROGRAMU:

Program adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec partnera/ki,
współmałżonka/i lub innego członka rodziny. Osoby chętne do udziału w Programie muszą być
zdrowe psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.
Do Programu kwalifikowane są:
· osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec
których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
w programie korekcyjno – edukacyjnym;
· osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia
od alkoholu lub narkotyków;
· osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane
przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Więcej o programie można przeczytać na stronie www.pcprtarnobrzeg.pl w zakładce Pomoc
Społeczna – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Program Korekcyjno-Edukacyjny.

Z A P I S Y

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00
osobiście w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, pok. 27
lub telefonicznie, tel. 15/ 822 13 40

Program „Dobry start”- tzw. świadczenie 300+

Od 1 lipca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna obsługę programu „Dobry start” (tzw. 300+). Wnioski będzie można składać tylko drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących kanałów:

·         na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (ta sama Platforma, na której aktywuje się i obsługuje Bon Turystyczny – zakładka „DOBRY START”)

·         przez bankowość elektroniczną

·         na portalu empatia.mpips.gov.pl

Wypłata świadczeń będzie następować wyłącznie na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Zależy nam na dotarciu z informacją do wszystkich beneficjentów świadczenia 300+, a zwłaszcza do tych, którzy do tej pory wnioski składali w formie papierowej, aby dobrze przygotowali się do wprowadzanych zmian.

W celu ułatwienia mieszkańcom regionu sprawną obsługę wniosków dot. świadczenia 300+, Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje dyżury w formie mobilnego punku informacyjnego.

W czasie takiego spotkania nasi eksperci założą osobom zainteresowanym konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, co ułatwi obsługę wniosku o świadczenie.

Podczas wizyty u ekspertów ZUS należy mieć ze sobą:

– dowód osobisty,
– telefon (konieczne do weryfikacji),
– numer rachunku bankowego (jeśli chcesz złożyć wniosek),
– adres e-mail.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego,

z tej oto okazji składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji oraz radości z pełnionej funkcji.

Wyrażamy uznanie dla trudnej i odpowiedzialnej roli rodziców zastępczych. Państwa oddanie dla tej pracy jest dla przyjętych dzieci siłą dzięki, której nabierają odwagi do działania, podążają w stronę samodzielności.

Swoją postawą pełną akceptacji i zrozumienia dla doświadczeń przyjętych do rodziny dzieci, wnosicie w ich życie ciepło, troskę oraz wiarę  w drugiego człowieka.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, Państwa praca nabiera szczególnego znaczenia, gdyż na Waszych barkach spoczywają dodatkowe obowiązki związane z nauką dzieci, bezpieczeństwem własnym i swoich podopiecznych, dlatego też wyrażamy szczególne podziękowania za Państwa pracę i oddanie dla idei Rodzicielstwa Zastępczego.

Życzymy zatem, aby każdy kolejny dzień był pełen słońca i optymizmu, a Państwa zaangażowanie niech przynosi jak najwięcej szczęśliwych chwil w opiece i wychowaniu przyjętych dzieci.

 

NABÓR UCZESTNIKÓW do PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO

NABÓR UCZESTNIKÓW
do
PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO

 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że w okresie od sierpnia do października 2021r. realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Pomoc udzielana będzie bezpłatnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu,
przy ul. 1 Maja 4,  w godzinach popołudniowych.

Rekrutacja do Programu prowadzona jest od 01.06.2021 r. do 15.07.2021 r.

ADRESACI PROGRAMU:

Program adresowany jest do pełnoletnich osób stosujących przemoc wobec partnera/ki, współmałżonka/i lub innego członka rodziny. Osoby chętne do udziału w Programie muszą być zdrowe psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających. Do Programu kwalifikowane są:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa
    w programie korekcyjno – edukacyjnym;
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków;
  • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy
    w rodzinie.

Więcej o programie można przeczytać na stronie www.pcprtarnobrzeg.pl w zakładce Pomoc Społeczna – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Program Korekcyjno-Edukacyjny.

 

Z A P I S Y

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00

osobiście w biurze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, pok. 27

lub telefonicznie, tel. 15/ 822 13 40

Informacja – Zajęcia klubowe w WTZ

Informacja – Zajęcia klubowe w WTZ

 

Zgodnie z informacją Podkarpackiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie, w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Nabór dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od II połowy roku realizacyjnego tj. 01.08.2021r. – 31.01.2022r., oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

 

W związku z powyższym warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego, zainteresowane udziałem w programie, mogą kontaktować się w tej sprawie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu do dnia 18.06.2021r.

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Pragniemy poinformować, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Czas realizacji projektu to październik 2020 r. – czerwiec 2023 r.

Partnerami projektu są : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań prawnych w pełni odpowiadających szczególnym potrzebom tej grupy osób oraz ich rodzin.

Efektem projektu będzie m. in. podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie i wdrożenie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje:

„Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” to  pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

Co chcą zrobić realizatorzy projektu?

Zmienić system wsparcia osób z niepełnosprawności. Zwiększyć szanse na niezależne życie każdej osoby z niepełnosprawnością.

W ramach projektu przygotowane zostaną propozycje zmian istniejących rozwiązań i zaproponowane nowe instrumenty wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Na przykład zostaną wypracowane standardy działania warsztatów terapii zajęciowej oraz asystencji osobistej.

Od kwietnia 2021 r. rozpoczną się prace nad propozycją instrumentów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i potrzebnych zmian w systemie. Jesienią w całej Polsce przeprowadzone zostaną konsultacje proponowanych rozwiązań. Potem przez prawie rok  zaproponowane instrumenty będą testowane w ramach pilotażu. Na zakończenie projektu ma powstać projekt aktów prawnych, które wdrożą proponowane rozwiązania.

 Realizatorzy zapraszają do włączenia się do projektu!

Projekt zakłada możliwość wypowiedzenia się osób z niepełnosprawnościami. Dlatego organizowane są warsztaty, seminaria, wywiady grupowe (focusowe) i indywidualne. Konsultacje są bardzo ważne. Każdy może zostawić swoją opinię lub stanowisko na temat włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami na platformie konsultacyjnej.

Jak to zrobić? Wejdź na stronę:  http://wlaczeniespoleczne.pl

i wypełnij ankietę lub zostaw swoją opinię w inny sposób (w postaci tekstu, pliku audio czy wideo). Na tej stronie znajdziesz też więcej informacji o projekcie i aktualnych działaniach.

Kto finansuje?

Projekt “Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej o projekcie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych/informacje-o-projekcie/