Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach

Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w swojej strukturze obejmowało niegdyś kilka placówek działających na rzecz osób potrzebujących wsparcia, w tym długotrwale chorych, niepełnosprawnych. Nowe regulacje prawne i konieczność wydzielenia organizacyjnego niektórych z nich spowodowały, iż dziś obejmuje ono swoją strukturą jedynie Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GORZYCACH

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach (SOW) jest placówką działającą całodobowo.

Swoje zadania realizuje w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dn. 6 lipca 2006 r. oraz zgodnie z ustawą z dn.29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Dane kontaktowe:

 1. 11 Listopada 12
  39-432 Gorzyce
  tel. 15 836 28 69
  fax 15 836 27 59
  e mail: sowgorzyce@onet.eu
  strona internetowa: www.sowgorzyce.pl
  adres facebook: www.facebook.pl/sowgorzyce

SOW w Gorzycach:

 • Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Spolecznej2zapewnia ofiarom przemocy w rodzinie schronienie bez względu na dochód na okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach;
 • zapewnia ofierze przemocy ochronę przed osobą stosującą przemoc w rodzinie;
 • udziela w ramach interwencji kryzysowej wsparcia i natychmiastowej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej;
 • dokonuje rozpoznania sytuacji ofiary przemocy w rodzinie, opracowuje plan pomocy wskazanej osobie i jej najbliższym.


W zakresie potrzeb bytowych zapewnia:

 • całodobowy okres pobytu, z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej;
 • pomieszczenie do spania, łazienkę – odpowiednio jedno pomieszczenie na pięć osób, wspólne pomieszczenie do pobytu dziennego (świetlica), wspólną kuchnię oraz pralnię z suszarnią;
 • miejsce do nauki, wypoczynku i zabawy dzieci;
 • częściowe zaopatrzenie na środki higieny osobistej, środki czystości oraz wspomagamy wyżywienie.


Działalność terapeutyczno – wspomagająca Ośrodka :

 • prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy
 • prowadzenie grupy wsparcia
 • prowadzenie grup terapeutycznych dla osób  przebywających w Ośrodku . Równolegle prowadzone są trzy grupy terapeutyczne tj. Terapia dorosłych obejmujaca psychoedukację, terapia rodzin ukierunkowana na kształtowanie poprawnych realcji i więzi między matka a dzieckiem oraz terapia dzieci majaca na celu stabilizacje ich stanu emocjonalnego.
 • udzielanie konsultacji wychowawczych
 • udzielanie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, socjalnego
 • opracowanie diagnozy rodziny oraz diagnozy sytuacji dziecka
 • udzielenie wsparcia w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem przemocy w rodzinie
 • prowadzenie zajęć kompensacyjno – wyrównawczych dla dzieci z trudnościami szkolnymi


Pomoc w SOW jest :

 • bezpłatna
 • anonimowa
 • całobobowa (hostelowa)

Kryteria przyjęć:

Działalność ośrodka obejmuje mieszkańców z terenu województwa podkarpackiego.

Ofiara przemocy może się zgłosić bez skierowania! Przyjęcie na pobyt w Ośrodku następuje na  podstawie opisu sytuacji kryzysowej i za zgodą dyrektora.

Pobyt w SOW jest dobrowolny.

Mieszkańców obowiązują zasady i normy przyjęte w Ośrodku, określone w regulaminie.

Ośrodek dysponuje:

–        30 miejscami noclegowymi: w tym mieści się 10 odrębnych aneksów mieszkalnych, składających się z kuchni, pokoju, łazienki, przedpokoju

–        pralnią połączoną z suszarnią wyposażoną w pralki automatyczne

–        wspólnym aneksem kuchennym wyposażonym w sprzęty kuchenne

–        pomieszczeniem do nauki wyposażonym w komputer

–        salą audiowizualną wyposażoną w telewizor i DVD

–        salą zabaw dla dzieci wyposażoną w zabawki i gry edukacyjne

–        świetlicą wyposażoną w telewizor, zabawki, sofy, stoliki

–        gabinet terapii grupowej

–        gabinet rozmów indywidualnych

W tutejszym Ośrodku ofiara przemocy w rodzinie może skorzystać z różnorodnych form pomocy:

 • psychologicznej;
 • prawnej;
 • pedagogicznej;
 • terapeutycznej;
 • socjalnej.

Dodatkowe działania ośrodka:

 • monitoring funkcjonowania mieszkańców po opuszczeniu placówki w obecnym miejscu zamieszkania
 • udzielanie informacji, porad oraz pomocy interwencyjnej – telefonicznie oraz stacjonarnie