Informacja ws. przetwarzania danych osobowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie:
• Art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2014.1182),
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel: 15 822-13-40
pcprtarnobrzeg@wp.pl
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

  1. realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków, zadań wynikających z przepisów prawa
  2. realizacji umów i działań niezbędnych do zawarcia umowy,
  3. wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  4. zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także odbywania praktyk i stażów,
  5. wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  6. drobnych spraw życia codziennego np. organizacji konkursów, przyznania nagród.
  7. prowadzenia ewidencji i rejestrów wynikających z przepisów prawa, także w systemach informatycznych,
  8. wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów,
  9. realizacji zamówień publicznych.

 

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 

Podanie danych osobowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu jest dobrowolne i przysługuje prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii.