Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Pragniemy poinformować, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Czas realizacji… Read More »

UWAGA NABÓR WNIOSKÓW – Program aktywny samorząd 2021r.

Uwaga Wnioskodawcy! Dot. realizacji programu „Aktywny Samorząd”.   W ramach MODUŁU II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Programu „Aktywny Samorząd” na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2020/2021 termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala… Read More »

UWAGA KOMUNIKAT Moduł III – Pomoc dla osób niepełnosprawnych

KOMUNIKAT Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował, że w dniu 30 października 2020 roku Zarząd PFRON podjął uchwałę 76/2020 zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Przyjęte przez Zarząd PFRON zmiany… Read More »

Moduł III – Pomoc dla osób niepełnosprawnych

MODUŁ III – Pomoc dla osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach… Read More »

Komunikat – ws. obsługi klientów PCPR

Szanowni Państwo! W związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu oraz pracowników obsługujących od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta obsługa klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON prosimy składać za pośrednictwem… Read More »

Komunikat ws. pomocy psychologicznej dla osób objętych kwarantanną domową

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz potrzebą zabezpieczenia osobom objętym kwarantanną domową pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, iż poradnictwo psychologiczne dla osób mieszkających na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego będzie realizowane w formie rozmowy telefonicznej pod nr tel. 661 667 970. Prosimy, aby pod ten… Read More »

UWAGA NABÓR WNIOSKÓW – Program aktywny samorząd 2020r.

Uwaga Wnioskodawcy! Dot. realizacji programu „Aktywny Samorząd”.   W ramach MODUŁU II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Programu „Aktywny Samorząd” na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2019/2020 termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala… Read More »

Wsparcie dla młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza młodzież usamodzielniającą się z pieczy zastępczej do udziału w bezpłatnych warsztatach prowadzonych w ramach projektu, które realizowane będą w pierwszej połowie 2020 r. Projekt adresowany jest do młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych (w wieku 16-18 lat), z terenu Polski Wschodniej.… Read More »