Grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej – poznajemy pracę strażaka

By | 23 lutego, 2018

Grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej – poznajemy pracę strażaka

 

Dnia 9 lutego 2018 r. dzięki uprzejmości Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu 8 podopiecznych z rodzinnej pieczy zastępczej z powiatu tarnobrzeskiego miało możliwość zwiedzenia budynku straży i zapoznania się z pracą służb pożarniczych.  Dla podopiecznych i opiekunów grupy było to miłe doświadczenie pozwalające głębiej poznać specyfikę pracy strażaka.

Podczas wizyty podopieczni dowiedzieli się jak wygląda służba 24 godzinna, poznali zwyczaje i plan dnia strażaka, pracę dyspozytora oraz zapoznali się z rodzajami
i przeznaczeniem wozów strażackich.

Spotkanie w straży pożarnej zostało zorganizowane w ramach grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej.

Grupa wsparcia jest organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu raz w miesiącu. Celem tych spotkań jest integracja środowiska zastępczego poprzez organizowanie spotkania kulturalno-społecznych, rekreacyjnych
i edukacyjnych.

 

Składamy serdeczne podziękowania dla całej Miejskiej Komendy Straży Pożarnej
w Tarnobrzegu, a zwłaszcza panom strażakom zaangażowanym w przekazywanie informacji o swojej pracy.

Dziękujemy bardzo za miłą i ciepłą atmosferę oraz życzliwość płynąca z Państwa strony.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

                 w Tarnobrzegu