Informacja o grupie wsparcia

By | 20 marca, 2019

Dnia 15 marca 2019 r. w Kawiarni Kilian w Tarnobrzegu odbyło się kolejne spotkanie Grupy wsparcia dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. W spotkaniu wzięło udział 6 wychowanek. Spotkanie miało charakter Dnia Kobiet. Podczas spotkania poruszane były tematy istotne dla dziewcząt i młodych kobiet w sprawach dla nich ważnych i interesujących. Uczestnicy spotkania wyrazili zadowolenie ze wspólnie spędzonego czasu. Grupa wsparcia jest organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu raz w miesiącu. Celem tych spotkań jest integracja środowiska zastępczego poprzez organizowanie spotkań kulturalno-społecznych, rekreacyjnych i edukacyjnych, budowania pozytywnych relacji rówieśniczych, trening komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, pokonywanie trudności
w nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników Cukierni Kilian
w Tarnobrzegu.

Dziękujemy za bardzo miłą atmosferę.