Informacja o otwarciu domu dziennego wsparcia

By | 16 stycznia, 2018

Z dniem 1 stycznia 2018 roku rozpoczyna działalność Dom Dziennego Wsparcia prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu

PRZEZNACZONY DLA

 • 20 osób głęboko i wielorako niepełnosprawnych, które ukończyły 25 rok życia i są mieszkańcami powiatów: mieleckiego, dębickiego, kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego, ropczycko – sędziszowskiego

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

 • Mielec, ul. Moniuszki 3

ZAKRES WSPARCIA DLA PODOPIECZNYCH

 • pobyt od 6 do 8 godzin dziennie
 • dowóz z miejsca zamieszkania
 • wyżywienie
 • usługi opiekuńcze
 • pomoc psychologiczna
 • zajęcia wspierające ruchowo
 • udział w rehabilitacji społecznej

ZAKRES WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW

 • indywidualne poradnictwo psychologiczne i fizjoterapeutyczne
 • bezpłatne szkolenia dot. opieki nad dorosłymi osobami głęboko i wielorako niepełnosprawnymi

ODPŁATNOŚĆ

 • 80 zł miesięcznie (opłata stała)
 • 5 zł dziennie (opłata za wyżywienie)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 • sekretariat PSONI Koło w Mielcu ul. Wojsławska 278 w Mielcu pok. nr 1, tel. 17 583 74 17
 • strona internetowa PSONI Koło w Mielcu (www.psouu.mielec.pl)

KOORDYNATOR PROJEKTU

 • Regina Piechota – Przewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Mielcu (kom. 609 041 980)

Projekt pt. „Dom Dziennego Wsparcia” realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Priorytet VIII.: Integracja społeczna, Działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plakat Informacyjny.