Informacja – Zajęcia klubowe w WTZ

By | 24 maja, 2021

Informacja – Zajęcia klubowe w WTZ

 

Zgodnie z informacją Podkarpackiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie, w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Nabór dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od II połowy roku realizacyjnego tj. 01.08.2021r. – 31.01.2022r., oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

 

W związku z powyższym warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego, zainteresowane udziałem w programie, mogą kontaktować się w tej sprawie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu do dnia 18.06.2021r.