Komunikat – ws. obsługi klientów PCPR

By | 16 marca, 2020

Szanowni Państwo!

W związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2,
mając na uwadze bezpieczeństwo klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Tarnobrzegu oraz pracowników obsługujących
od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania
zostaje zamknięta obsługa klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Tarnobrzegu.
Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON prosimy składać za pośrednictwem skrzynki
e-mail: pcprtarnobrzeg@wp.pl lub pocztą tradycyjną. Możliwe jest też przyjęcie zgłoszenia
telefonicznego, które w terminie późniejszym będzie wymagało uzupełnienia o wersję
papierową wniosku.
Wszystkie wzory dokumentów są dostępne na stronie www.pcprtarnobrzeg.pl w zakładce
pliki do pobrania.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 15/ 822 13 40

Wnioski do Programu „Aktywny Samorząd” prosimy składać:
1. za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia portal – sow.pfron.org.pl
2. pocztą tradycyjną w wersji papierowej,
3. e-mail: pcprtarnobrzeg@wp.pl w wersji elektronicznej (skan do pliku w formacie .pdf,
.doc, .jpeg lub innym)
Pomoc psychologiczna realizowana jest dla osób objętych kwarantanną domową w formie
rozmowy telefonicznej pod numerem: 661 667 970

Zarządzenie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ws. zagrożenia epidemicznego