Konsultacje środowiskowe w ramach projektu PO WER Aktywni niepełnosprawni narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

By | 10 listopada, 2021

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje,
że trwają zapisy na konsultacje środowiskowe instrumentu w zakresie rehabilitacji społecznej
osób z niepełnosprawnością pn. „Wsparcie oprócz opieki – poszerzone wsparcie
wytchnieniowe”.
To jedno z działań prowadzonych w ramach projektu PO WER pn. „Aktywni
niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, który jest
realizowany od 1 października 2020 r. przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskim
Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundacją im. Królowej
Polski św. Jadwigi.
Celem projektu jest m.in. przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia
do systemu prawnego modyfikacji istniejących i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji
społecznej osób z niepełnosprawnością zapewniających im możliwie samodzielne
funkcjonowanie w społeczeństwie.
Konsultacje środowiskowe ww. instrumentów są skierowane m.in. do osób z otoczenia
osób z niepełnosprawnością, osób zawodowo związanych z problematyką niepełnosprawności,
w tym przedstawicieli instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, które już
realizowały opiekę wytchnieniową.
W związku z tym zapraszamy przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie
do udziału w ww. spotkaniach.
Terminy konsultacji instrumentu pn. „Wsparcie oprócz opieki – poszerzone wsparcie
wytchnieniowe” oraz link do formularzy zgłoszeniowych:
„Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”