Sportowy Piknik Wsparcia i Przyjaźni

By | 21 czerwca, 2018

„Sportowy Piknik Wsparcia i Przyjaźni”

 

W związku z realizacją zadnia publicznego dnia 2 czerwca 2018r. na terenie Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu odbył się ,,Sportowy piknik wsparcia i przyjaźni”, który kierowany był do dzieci
i młodzieży przebywających w rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu Tarnobrzeskiego. Organizatorem pikniku był Pan Damian Szwagierczak – prezes stowarzyszenia Domy Dziecka w Skopaniu oraz Pani Ewa Kędzierska – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu. Ideą zadania było wsparcie rodzin zastępczych oraz zacieśnianie więzi z osobami wspierającymi placówkę, w tym rodzinami zaprzyjaźnionymi z wychowankami placówki. Celem pikniku sportowego było upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i zdrowia wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów poprzez gry i zabawy sportowe. Każdy z uczestników miał możliwość skorzystania
z dowolnie wybranej przez siebie dyscypliny sportowej, uczestniczenia w zajęciach grupowych, zapoznania się ze wszystkimi uczestnikami oraz skosztowanie dań z grilla. Można było zobaczyć pokazy sprzętu strażackiego prezentowanego przez tarnobrzeską straż pożarną oraz sprzętu mieleckiego pogotowania ratunkowego, a także uczestniczyć w grach i zabawach drużynowych zorganizowanych przez klub płetwonurków LOK „Octopus” w Machowie oraz Społeczną Akademię Nauk w Tarnobrzegu. Swoją obecnością podczas pikniku zaszczyciła nas także Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Fundacja Program Pomocy Pierwsza Praca 4P. Fundacja 4P zorganizowała spotkanie dla wychowanków zarówno placówki jak i rodzin zastępczych w wieku od 16 r. ż pod kątem doradztwa zawodowego. Z uczestnikami pikniku spotkał się także Pan Krzysztof Pitra – tarnobrzeski wicestarosta, który w imieniu Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przekazał życzenia i podziękowania. Dla każdego dziecka przewidziane były nagrody oraz dyplomy. Patronami medialnymi podczas  pikniku byli: radio Leliwa, iTV Wisła telewizja internetowa, TVL Tarnobrzeg. Poniżej podajemy link do obejrzenia nagrania ze spotkania.

http://tvl.tarnobrzeg.pl/2018/06/03/2018-06-02-integracja-i-aktywizacja-w-jednym/