Sportowy Piknik Wsparcia i Przyjaźni

By | 10 kwietnia, 2018

Piknik skierowany jest do dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ideą zadania jest wsparcie rodzin zastępczych oraz zacieśnianie więzi osób wspierających placówkę i rodzin zaprzyjaźnionych z wychowankami Centrum Opieki nad Dzieckiem.

Celem zadania jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Podczas pikniku odbywać się będą zawody integracyjno – sportowe, a także wspólne gry i zabawy przewidziane dla wszystkich uczestników połączone z nagrodami oraz dyplomami.

Każdy z uczestników będzie miał możliwość skorzystania z dowolnie wybranej przez siebie dyscypliny sportowej oraz skosztowania smacznych i zdrowych dań z grilla. Termin realizacji zadania wyznaczony jest na dzień 2 czerwca 2018r.  w godzinach 12.00 – 20.00 i odbywać się będzie na terenie Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu.

Piknik połączony będzie z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dniem Dziecka. W sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych istnieje możliwość przesunięcia terminu spotkania. Odbiorcami projektu są: rodziny zastępcze, wychowankowie rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodziny i osoby zaprzyjaźnione z Centrum Opieki nad Dzieckiem, rodziny kandydujące do objęcia funkcji rodziny zastępczej, pełnoletni wychowankowie pozostający w rodzinie zastępczej oraz instytucje działające na rzecz dzieci i rodzin.