Wsparcie dla młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej

By | 27 grudnia, 2019

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza młodzież usamodzielniającą się z pieczy zastępczej do udziału w bezpłatnych warsztatach prowadzonych w ramach projektu, które realizowane będą w pierwszej połowie 2020 r.

Projekt adresowany jest do młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych (w wieku 16-18 lat), z terenu Polski Wschodniej.

Celem głównym projektu jest wsparcie młodzieży wkraczającej w dorosłość, polegające na zmotywowaniu do działania, pokazaniu mocnych stron oraz nabyciu umiejętności komunikacyjnych, praktycznych i zawodowych. Planuje się, aby w trakcie projektu grupa młodzieży podczas 4 weekendowych spotkań (łącznie 64 godzin) w Warszawie została przeszkolona pod kątem umiejętności niezbędnych przy udanym wkroczeniu w dorosłe życie, m.in.: autoprezentacji, pisania CV, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej czy zarządzania finansami osobistymi. Przeprowadzone zostaną również profesjonalne testy psychologiczne, dzięki którym możliwa będzie identyfikacja mocnych stron każdej osoby oraz udzielone zostanie wsparcie, mające na celu efektywne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

Po zakończeniu projektu Fundacja planuje przyznanie wsparcia finansowego na komercyjne kursy/szkolenia, które zakończą się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje.

Miejsce realizacji projektu: Centralny Dom Technologii, ul. Krucza 50 Warszawa – https://cdt.pl/

Więcej informacji można uzyskać u realizatorów projektu :

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju

ul. Krucza 50

00-025 Warszawa

strona internetowa: https://pfr.pl/fundacja.html

e-mail: fundacja@pfr.pl

Infolinia: +48 22 703 43 00