Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach

Warsztat Terapii Zajęciowej w Gorzycach powstał 15 grudnia 2006r. Od 01 września 2009r. jednostką prowadzącą warsztat jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach.

Warsztat prowadzi terapie dla 30 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym i upośledzeniem narządu ruchu. Uczestnikami warsztatu są mieszkańcami gminy Gorzyce, Grębów i Zaleszany. Rehabilitacja zawodowa uczestników odbywa się w sześciu pracowniach: pracowni gospodarstwa domowego, pracowni krawiecko-rękodzielniczej, pracowni stolarsko-ramiarskiej, pracowni witrażu, pracowni ceramicznej, pracowni komputerowo-poligraficznej. Na terenie warsztatu uczestnicy mogą liczyć na pomoc psychologa w zakresie terapii indywidualnej jak i grupowej, a od października 2009r. mają możliwość korzystania z rehabilitacji pod nadzorem fizjoterapeuty. strona internetowa: www.wtzgorzyce.pl