Wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych

W okresie wakacji letnich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu miało przyjemność zorganizować dla 15-stu podopiecznych z rodzin zastępczych zajęcia terapeutyczno-integracyjne nad Jeziorem Tarnobrzeskim. W ramach zajęć prowadzone były ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy mogli poznać samego siebie w różnych sytuacjach, zobaczyli jak zdrowo i prawidłowo funkcjonować w grupie, bez zachowań przemocowych oraz jak prawidłowo nawiązywać… Read More »

III Nabór Uczestników do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego.

III NABÓR UCZESTNIKÓW do PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO dla osób stosujących przemoc w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że zaplanowano w okresie od października do 15 grudnia 2017r. realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc udzielana będzie bezpłatnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, przy ul. 1… Read More »

Aktywny samorząd 2017 r.

                                                                                                                           Uwaga Wnioskodawcy! Dot. realizacji programu „Aktywny Samorząd”. Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2017 r.  w ramach  Programu „Aktywny Samorząd”  MODUŁ I  mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 do dnia 30.08.2017r. W ramach MODUŁU II… Read More »

II Nabór Uczestników do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego.

II NABÓR UCZESTNIKÓW do PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO   dla osób stosujących przemoc w rodzinie   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że zaplanowano w okresie od sierpnia do listopada 2017r. realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc udzielana będzie bezpłatnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, przy ul.… Read More »

Nabór Uczestników do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego.

NABÓR UCZESTNIKÓW do PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO   dla osób stosujących przemoc w rodzinie   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że w okresie od maja do listopada 2017r. realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc udzielana będzie bezpłatnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, przy ul. 1… Read More »

Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że od 12 sierpnia 2016r. w każdy piątek w godzinach od 7.30 do 11.30 trwają dyżury PSYCHOLOGA. Zachęcamy do skorzystania z poradnictwa specjalistycznego w szczególności osoby: zagrożone występowaniem przemocy, doznające przemocy w rodzinie, pozostające w kryzysie w związku z przemocą w rodzinie. Prosimy osoby zainteresowane o kontakt osobisty… Read More »

Bezpłatne wsparcie dla osób z terenu powiatów (tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, kolbuszowskiego i mieleckiego)

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej „Wokół Nas” w Gorzycach rozpoczyna realizację następujących projektów skierowanych do osób z terenu powiatów tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, kolbuszowskiego i mieleckiego:   Bezpłatna terapia dla par, małżeństw i rodzin w Punkcie Konsultacyjno-terapeutycznym w Gorzycach – szczegółowy opis na stronie: http://www.sowgorzyce.pl/p/punkt-konsultacyjno-terapeutycznego-dla.html Bezpłatne warsztaty dla rodziców i opiekunów pn. „Trening Kompetencji wychowawczych”- szczegółowy opis… Read More »

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, iż zakończony został proces legislacyjny ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- Dz.U. poz. 195. Zgodnie z przyjętą ustawą rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na ich wniosek, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek… Read More »

Nabór Uczestników do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego.

NABÓR UCZESTNIKÓW do PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO   dla osób stosujących przemoc w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że w okresie od maja do listopada 2016 r.  realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc udzielana będzie bezpłatnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, przy ul. 1… Read More »