Uwaga – wprowadzono zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku

W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku: Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto… Read More »

Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że od 12 sierpnia 2016r. w każdy piątek w godzinach od 7.30 do 11.30 trwają dyżury PSYCHOLOGA. Zachęcamy do skorzystania z poradnictwa specjalistycznego w szczególności osoby: zagrożone występowaniem przemocy, doznające przemocy w rodzinie, pozostające w kryzysie w związku z przemocą w rodzinie. Prosimy osoby zainteresowane o kontakt osobisty… Read More »

Drugi Nabór Uczestników do Programu Korekcyjno – Edukacyjnego

NABÓR UCZESTNIKÓW do PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO dla osób stosujących przemoc w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że w okresie od maja do listopada 2016 r.  realizowany jest program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc udzielana będzie bezpłatnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, przy ul. 1 Maja… Read More »

Bezpłatne wsparcie dla osób z terenu powiatów (tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, kolbuszowskiego i mieleckiego)

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej „Wokół Nas” w Gorzycach rozpoczyna realizację następujących projektów skierowanych do osób z terenu powiatów tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, kolbuszowskiego i mieleckiego:   Bezpłatna terapia dla par, małżeństw i rodzin w Punkcie Konsultacyjno-terapeutycznym w Gorzycach – szczegółowy opis na stronie: http://www.sowgorzyce.pl/p/punkt-konsultacyjno-terapeutycznego-dla.html Bezpłatne warsztaty dla rodziców i opiekunów pn. „Trening Kompetencji wychowawczych”- szczegółowy opis… Read More »

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, iż zakończony został proces legislacyjny ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- Dz.U. poz. 195. Zgodnie z przyjętą ustawą rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na ich wniosek, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek… Read More »

Nabór Uczestników do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego.

NABÓR UCZESTNIKÓW do PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO   dla osób stosujących przemoc w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że w okresie od maja do listopada 2016 r.  realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc udzielana będzie bezpłatnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, przy ul. 1… Read More »

Zaproszenie na I spotkanie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych.

Zaproszenie  Serdecznie zapraszamy na I spotkanie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych, które odbędzie się w dniu 15 marca 2016 r. bezpośrednio po szkoleniu rodzin zastępczych, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, w pokoju 25 (I piętro). Odpowiadając na zgłaszane pomysły i potrzeby rodzin zastępczych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zaprasza rodziny zastępcze do udziału w grupie… Read More »

WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM W OKRESIE ZIMOWYM 2015/2016

Wykaz-placowek-udzielajacych-wsparcia-w-okresie-zimowym-2015-2016   Infolinia 987 W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna, całodobowa infolinia 987. Pod tym numerem można uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie jesienno-zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.