Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że od 12 sierpnia 2016r. w każdy piątek w godzinach od 7.30 do 11.30 trwają dyżury PSYCHOLOGA. Zachęcamy do skorzystania z poradnictwa specjalistycznego w szczególności osoby: zagrożone występowaniem przemocy, doznające przemocy w rodzinie, pozostające w kryzysie w związku z przemocą w rodzinie. Prosimy osoby zainteresowane o kontakt osobisty… Read More »

Drugi Nabór Uczestników do Programu Korekcyjno – Edukacyjnego

NABÓR UCZESTNIKÓW do PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO dla osób stosujących przemoc w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że w okresie od maja do listopada 2016 r.  realizowany jest program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc udzielana będzie bezpłatnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, przy ul. 1 Maja… Read More »

Bezpłatne wsparcie dla osób z terenu powiatów (tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, kolbuszowskiego i mieleckiego)

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej „Wokół Nas” w Gorzycach rozpoczyna realizację następujących projektów skierowanych do osób z terenu powiatów tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, kolbuszowskiego i mieleckiego:   Bezpłatna terapia dla par, małżeństw i rodzin w Punkcie Konsultacyjno-terapeutycznym w Gorzycach – szczegółowy opis na stronie: http://www.sowgorzyce.pl/p/punkt-konsultacyjno-terapeutycznego-dla.html Bezpłatne warsztaty dla rodziców i opiekunów pn. „Trening Kompetencji wychowawczych”- szczegółowy opis… Read More »

Informacja o możliwości składania wniosków o nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Informacja o możliwości składania wniosków o nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. 1. Zasady przyznawania nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 74, poz. 658).… Read More »

Aktywny samorząd 2016 r.

Uwaga Wnioskodawcy! Dot. realizacji programu „Aktywny Samorząd”. W ramach MODUŁU II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej Programu „Aktywny Samorząd” na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2015/2016 termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala się od 18.03.2016 r. do 15.04.2016 r., wnioski złożone po tym terminie,… Read More »

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, iż zakończony został proces legislacyjny ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci- Dz.U. poz. 195. Zgodnie z przyjętą ustawą rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na ich wniosek, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek… Read More »

Nabór Uczestników do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego.

NABÓR UCZESTNIKÓW do PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO   dla osób stosujących przemoc w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że w okresie od maja do listopada 2016 r.  realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc udzielana będzie bezpłatnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, przy ul. 1… Read More »

Zaproszenie na I spotkanie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych.

Zaproszenie  Serdecznie zapraszamy na I spotkanie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych, które odbędzie się w dniu 15 marca 2016 r. bezpośrednio po szkoleniu rodzin zastępczych, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, w pokoju 25 (I piętro). Odpowiadając na zgłaszane pomysły i potrzeby rodzin zastępczych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zaprasza rodziny zastępcze do udziału w grupie… Read More »

Zaproszenie na szkolenie rodzin zastępczych z terenu Powiatu Tarnobrzeskiego.

Zaproszenie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zawiadamia wszystkie rodziny zastępcze z terenu Powiatu Tarnobrzeskiego o szkoleniu, które odbędzie się dnia 15.03.2016 r. w sali obrad rady powiatu pokój nr 19 mieszczącej się na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4. Temat szkolenia: ,,Konflikty w rodzinie- ich źródła oraz sposoby… Read More »