Podziękowania dla Wrotkarni DiscoRolka Club

Dnia 26 października 2018 r. dzięki uprzejmości właścicielki wrotkarni DiscoRolka Club w Tarnobrzegu 5 podopiecznych z rodzinnej pieczy zastępczej z powiatu tarnobrzeskiego miało możliwość skorzystać ze wszystkich atrakcji jakie oferuje wrotkarnia DiscoRolka Club m.in. ze stołu bilardowego, piłkarzyków i gier na iboxie, a także z jazdy na wrotkach. Wychowankowie chętnie korzystali ze wszystkich atrakcji jakie… Read More »

Wykaz adresów instytucji oraz organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność związaną ze świadczeniem pomocy osobom opuszczającym jednostki penitencjarne w obszarze funkcjonowania Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Wykaz adresów instytucji oraz organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność związaną ze świadczeniem pomocy osobom opuszczającym jednostki penitencjarne w obszarze funkcjonowania Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

III Nabór Uczestników do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego.

 III NABÓR UCZESTNIKÓW do PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO   dla osób stosujących przemoc w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że w okresie od września do listopada 2018r. realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc udzielana będzie bezpłatnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, przy ul. 1… Read More »

Sportowy Piknik Wsparcia i Przyjaźni

„Sportowy Piknik Wsparcia i Przyjaźni”   W związku z realizacją zadnia publicznego dnia 2 czerwca 2018r. na terenie Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu odbył się ,,Sportowy piknik wsparcia i przyjaźni”, który kierowany był do dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu Tarnobrzeskiego. Organizatorem pikniku był Pan Damian Szwagierczak… Read More »

Aktywny samorząd 2018

Uwaga Wnioskodawcy! Dot. realizacji programu „Aktywny Samorząd”. Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku: Modułu I – dnia 30 sierpnia 2018 r. Modułu II: dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018), dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019). Udostępniono wnioski na MODUŁ I dostępne do pobrania w… Read More »

II Nabór Uczestników do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego.

 II NABÓR UCZESTNIKÓW do PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO   dla osób stosujących przemoc w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu informuje, że w okresie od lipca do września 2018r. realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Pomoc udzielana będzie bezpłatnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, przy ul. 1… Read More »

Sportowy Piknik Wsparcia i Przyjaźni

Piknik skierowany jest do dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ideą zadania jest wsparcie rodzin zastępczych oraz zacieśnianie więzi osób wspierających placówkę i rodzin zaprzyjaźnionych z wychowankami Centrum Opieki nad Dzieckiem. Celem zadania jest upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Podczas pikniku… Read More »

Teka Absolwenta – program wsparcia niepełnosprawnych w zdobyciu zatrudnienia

Teka Absolwenta – program wsparcia niepełnosprawnych w zdobyciu zatrudnienia TEKA ABSOLWENTA „Technologia” „Efektywność” „Kompetencje” „Aktywizacja” Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych absolwentów szkół  wyższych, którzy: są mieszkańcami jednego z 6 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej; w przypadku… Read More »

Aktywny samorząd 2018

  Uwaga Wnioskodawcy! Dot. realizacji programu „Aktywny Samorząd”.   W ramach MODUŁU II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej  Programu „Aktywny Samorząd” na semestr letni roku akademickiego/szkolnego 2017/2018 termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala się od 01.03.2018 r. do 30.03.2018 r., wnioski złożone po… Read More »