Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.

Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:

  • wyrabianie zaradności osobistej i pobudzenie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,
  • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
  • likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
  • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnym.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać m.in. z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jak również otrzymać dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Pliki do pobrania: